ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Balajka Miroslav

Dorothea Erpemos - NO

nar. 10.3.2015

BH, I   PO1

 

Dlapová

Beáta

Daisy - labrador bez PP

nar. 24.2.2013

ZZO, ZZO1, ZM, ZVV1, BH, IPO-VO, FPr1, ZOP, ZPU1

 
Dlapová

Beáta

Chewy Filko Morava - NO

nar. 6.4.2015

ZM, ZVV1, BH, IPO2,IPO3

 
Dlapová

Beáta

 Arwen Donluis Dog - NO

nar.

 
Kadlčková

Dominika

Nasty Gama Mapet - NO

 
Kolařík Milan    
Kamasová Lenka

 

 
Kenšová Lenka

 

 

Křižka Ladislav

 

 

Ostrčilíková Radka

Crissy Erpemos - NO

nar. 10.10.2013

BH, ZZO, ZVV1, IPO1, IGP2, FPr1, účastník mistrovství mládeže ZVV1

Ostrčilíková Radka 

Hannah Erpemos - NO

nar. 26.11.2018

 

Ostrčilík Marek

 

Beembo Erpemos - NO

nar. 9.10.2012

BH, IPO3, účast na Mistrovství ČKNO 2016, 2017, 2018

Ostrčilíková Pavla

 

Falco Erpemos - NO

nar. 21.5.2017

BH

 

Péčková Zuzana

 

 

 

Smýkal Jaromír

   

 

Štěpánková Zuzana

 

Tesárková Zuzana

 

 

Vodehnalová Karla

 

 

Žabokrtská žaneta